Testarea națională

28 august 2014
Blog  0

 

Testarea naţională a elevilor devine din ce în ce mai importantă ca modalitate de măsurare şi de monitorizare a calităţii învăţământului şi de structurare a sistemelor educaţionale europene.

Putem defini testarea naţională a elevilor ca reprezentând administrarea naţională a testelor standardizate şi a examinărilor stabilite central. În acelaşi timp, reprezintă unul dintre instrumentele utilizate în măsurarea şi monitorizarea sistematică a performanţei individuale a elevilor, a şcolilor şi a sistemelor naţionale de învăţământ.

Testele folosite pentru testările naţionale sunt realizate pe baza unor proceduri stabilite centralizat pentru pregătirea conţinutului, pentru administrarea şi notarea lor, şi pentru interpretarea şi utilizarea rezultatelor. Testarea naţională este realizată sub autoritatea unui organism naţional sau central şi toţi candidaţii dau testele în condiţii aproximativ similare.

Scopul testării naţionale este reprezentat de identificarea informaţiilor ce pot susţine factori de decizie în stabilirea, schimbarea, optimizarea situaţiilor existente în sistemul de învăţământ.

În atingerea acestui scop putem enumera câteva dintre obiectivele pe care le are testarea naţională:

-Evaluarea cunoştiinţelor, capacităţilor şi a deprinderilor elevilor;

-Realizarea unor diagnoze a performanţelor elevilor aflaţi la finalul anului şcolar, propunându-şi identificarea punctelor tari şi punctelor slabe din curriculumul implementat;

-Realizarea de rapoarte referitoare la performanţele elevilor testaţi;

-Facilitarea accesului la informaţie pentru diferiţi parteneri educaţionali, a căror responsabilitate este reprezentată de dezvoltarea unor politici educaţionale specifice, precum inspectori, profesori, metodişti sau autori de manuale şi de curriculum;

-Constituirea unei baze de date care să poată realiza comparaţii cu testările naţionale din anii anteriori, pentru a putea determina şi compara evoluţia performanţelor şcolare .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Septembrie
Analize. Statistici. Comparatii