Termeni si conditii

 GENERALE 

Site-ul www.e-istet.ro este o platformă educaţională, proprietate a EXCLUSIV BUSINESS TEAM SRL, denumită în cele ce urmează EBT. Conţinutul platformei www.e-istet.ro este dedicat elevilor din învăţământul primar și este adaptat Programei școlare prevăzute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Folosirea platformei www.e-istet.ro şi a informaţiilor prezentate în cadrul acesteia, implică acceptarea termenilor şi a condiţiilor detaliate mai jos.

Accesarea prezentului site sau a oricărei părţi a acestuia, precum şi folosirea serviciilor noastre implică acordul dvs. cu termenii şi condiţiile ce urmează. Acordul de utilizare şi comanda produce efecte juridice între dumneavoastră şi EBT. Acceptarea se consideră fără rezerve.

Prezentele clauze nu se aplică şi paginilor de internet la care se face referire sau trimitere în site-ul www.e-istet.ro, iar EBT nu este răspunzătoare de conţinutul acestor site-uri aparţinând unor terţe persoane. Prezentarea unor linkuri de internet aparţinând altora se poate face în scop informativ sau în scop publicitar.

Termenii şi condiţiile de mai jos reglementează modalităţile de utilizare a site-ului şi a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, stabilind totodată şi reglementările aplicabile serviciilor oferite de EBT utilizatorilor săi. Acestea se completează cu informaţiile cuprinse în secţiunile specializate ale site-ului, care fac parte integrantă din prezentele clauze.

Toate persoanele care accesează prezentul site declară pe propria răspundere că au capacitatea de folosinţă şi de exerciţiu necesară, putând contracta în mod valabil în condiţiile jos menţionate. Prezenţii termeni şi condiţii constituie un contract între părţile implicate, având putere de lege între acestea. Orice persoană care nu înţelege sau nu este de acord cu acestea este invitată să părăsească de îndată acest site.

EBT îşi rezervă dreptul de a actualiza prezenţii termeni şi condiţii fără o notificare prealabilă a persoanelor care utilizează acest site, modificările intrând în vigoare de la momentul publicării lor pe site, din acel moment fiind şi imperative pentru toţi Vizitatorii sau Utilizatorii acestuia. Este obligaţia acestora din urmă de a verifica periodic clauzele cuprinse în prezenţii termeni şi condiţii.

Încălcarea prezenţilor termeni şi condiţii conduce la încetarea imediată a tuturor relaţiilor dintre părţile contractante şi la ştergerea contului persoanei care se face responsabilă de încalcare.

DEFINIŢII

  1. Site-ul e-istet presupune site-ul www.e-istet.ro, precum şi orice secţiune şi subsecţiune a acestuia. Site-urile şi/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparţin unor terţi şi care sunt accesate de către Utilizatori/Vizitatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.e-istet.ro, nu fac obiectul şi nici nu intră în sfera acestei definiţii;
  2. EBT înseamnă EXCLUSIV BUSINESS TEAM SRL, cu sediul în Strada Lonea Nr.25B, Sector 1, Bucuresti, având CUI RO24659123, Cont: ING – AGENTIA CRYSTAL TOWER, IBAN: RO63 INGB 0000 9999 0418 4551;
  3. Teste – produs virtual care înglobează un număr de întrebări în funcţie de clasa selectată pentru o materie dată (limba română, matematică şi ştiinţe) ;
  4. Abonamente – înseamnă un număr de teste primite lunar pentru limba română, matematică şi ştiinţe, în funcţie de clasă;
  5. Credite – conversia electronică a preţului abonamentului pentru a accesa testele;
  6. Clasament – are la bază numărul de medalii obținute în urma efectuării testelor. Astfel, 3 medalii de bronz valorează cât o medalie de argint, iar trei medalii de argint valorează cât o medalie de aur. Medaliile viteză de execuție și perseverență se adaugă la clasamentul general doar dacă numărul lor depășește numărul medaliilor merite academice.

Medalia Merite Academici: Medalia merite academice este simbolizată de un delfin și reprezintă notele cele mai mari obținute în urma testelor. Această medalie are ponderea cea mai mare în clasamentul general al elevilor.

Medalia Viteză de Execuție: Medalia viteză de execuție este simbolizată de un iepuraș și reprezintă rapiditatea cu care este executat un test. Cu cât un test este finalizat mai rapid, cu atât medalia va fi mai prețioasă.

Medalia Perseverență: Medalia perseverență este reprezentată de o broscuţă și arată  numărul de repetări efectuate asupra  unui test. Așa cum știm, “repetiția e mama învățăturii”  și numai prin intermediul repetării elevii pot dezvolta o gandire analitică și un numar mai mare de medalii de aur.

Clasament elevi: Cei mai isteți copii înscriși pe platforma noastră se vor întrece în medalii în clasamentul dedicat elevilor. Cei mai merituoși elevi vor putea participa la concursuri și evenimentele marca E-isteț.

Clasament școli: E-isteț lansează o provocare pentru școlile din România! Școlile cu cei mai mulți elevi isteți și muncitori înscriși se vor întrece pentru primele locuri în clasamentul școlilor la nivel național.

Clasament ultima lună: În clasamentul lunar elevii isteți de pe platforma noastră vor concura pentru primele locuri din clasament.

7. Servicii – testele comercializate individual sau sub formă de abonamente, la diverse materii;

8. Utilizator – orice persoană fizică care și-a creat un cont pe site-ul www.e-istet.ro și care a achiziționat un abonament;

9. Vizitator – orice persoană fizică care accesează serviciile furnizate de site-ul www.e-istet.ro, în vederea achiziționării de servicii sau abonamente sau în scopul informării.

  REFERITOR LA CLIENȚI ȘI COMENZI                                                                                                                    

Ne rezervăm dreptul să prelucram urmatoarele date cu caracter personal ale dvs.: nume, adresă, unitate școlară, email, telefon, CNP, examene la care se face înscriere, pe durata necesară îndeplinirii comenzilor și în vederea realizării de statistici. Menționăm că EXCLUSIV BUSINESS TEAM SRL („e-isteț”) este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. …………..

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, EXCLUSIV BUSINESS TEAM SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Scopul prelucrarii acestor date este prestarea serviciilor de testare online şi furnizarea tuturor produselor associate acestora: subiecte, bareme, configurări de subiecte, programe, feedback etc. Nu sunteți obligat(ă) să furnizați aceste date, însă refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea efectuării serviciului. Informațiile înregistrate vor fi prelucrate si de partenerii contractuali ai EBT, precum ………. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați modificările. De asemenea, dacă doriți ștergerea datelor dumneavoastră din baza noastră de date, vă rugăm să solicitați aceasta de pe una din modalitatile de comunicare corespunzătoare: email, telefon sau poştă.

Consumatorul (Utilizatorul) are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Însă, consumatorul (utilizatorul) nu poate denunţa unilateral contractele de furnizare de servicii a căror execuţie a început, cu acordul acestuia, înaintea expirării termenului de 10 zile lucrătoare sus menţionate. Consumatorul (utilizatorul) declară şi acceptă faptul că serviciul începe să fie executat în momentul confirmării achitării serviciului de către consumator (utilizator), în momentul în care acesta are acces la teste, indiferent dacă alege să le folosească sau nu.

MODALITĂŢI DE UTILIZARE A SITE-ULUI www.e-istet.ro ŞI A SERVICIILOR AFERENTE

Pe Site veţi identifica următoarele variante de furnizare a serviciilor noastre:

Serviciu tip abonament:

Abonament Bronz – lunar ai disponibile 24 de încercări.

Abonament Argint – beneficiezi de 48 de încercări timp de 2 luni la un preț redus!

Abonament Aur – ai toate avantajele! Beneficii: 72 de încercări valabile 3 luni!

Abonamentul oferă un număr de credite care se raportează dacă acestea nu sunt consumate în luna aferentă achiziţionării lor.

Preţul abonamentelor poate varia, ne rezervăm dreptul de a modifica preţul abonamentelor, fără o notificare prealabilă. Abonamentele apar lunar şi sunt dedicate materiei predate la şcoală conform progamei prevăzute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Contul de părinte şi de copil sunt valabile până când una dintre părţile implicate consideră necesară închiderea lui.

METODA DE PLATĂ

Plata pentru abonamente se poate realiza prin transfer bancar și prin card. Plata se poate regăsi pe extrasul de cont al plătitorului. Doar la cerere se poate elibera factură fiscală, furnizând numele, prenumele, adresa, cnp şi id-ul utilizatorului. Atenţie se va menţiona id-ul utilizatorului în referinţa bancară, prin ordinul de plată. Pentru a vă elibera factura fiscală, trebuie să ne trimiteţi o notificare pe adresa de e-mail financiar@e-istet.ro, cuprinzând următoarele date: id-ul utilizatorului, nume, prenume, adresa şi cnp.

Utilizatorii care optează pentru plata prin transfer bancar, trebuie să aibă în vedere următoarele coordonate de plată:

EXCLUSIV BUSINESS TEAM SRL

Mun. București, Strada Lonea Nr.21Q, Sector 1,

Cod CUI: RO24659123

Reg. comerțului: J40/18254/2008

Cont:ING – AGENTIA CRYSTAL TOWER

IBAN: RO63 INGB 0000 9999 0418 4551

Capital social: 5.000

La rubrica referinţă bancară este nevoie să menţionaţi id-ul utilizatorului, pe care îl puteţi găsi pe pagina de profil a părintelui sau îl veţi regăsi într-un mesaj în momentul în care efectuaţi plata.

EBT nu este responsabil pentru relaţia intervenită între Utilizator şi procesatorul de plăţi sau pentru informaţia şi datele transmise între aceştia. Din acest punct de vedere, Utilizatorul o exonerează de orice răspundere pe EBT cu privire la eventuale plângeri la modalitatea de efectuare a plăţilor sau alte pretenţii pe care le-ar putea incumba Utilizatorul împotriva procesatorului.

EBT îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile afişate pe site fără nicio înştiinţare prealabilă, fiind în sarcina Utilizatorului verificarea constantă a acestora.

Modificările aduse preţurilor survenite ulterior achitării unui abonament nu vor afecta furnizarea serviciului, pe perioada de valabilitate achitată.

În situaţia în care Utilizatorul nu este de acord cu modificarea survenită în privinţa costurilor, este liber să solicite suspendarea sau încetarea serviciului e-istet.ro.

 GARANŢII CU PRIVIRE LA DATE:

Utilizatorii declară şi garantează că totalitatea informaţiilor furnizate pe site sunt corecte, complete, actuale şi personale. Aceştia nu au dreptul de a se înregistra sub numele unei alte persoane, cu scopul de a se erija în identitatea acestora, în sensul angajării răspunderii acestora faţă de EBT.

Furnizarea unor alte informaţii decât cele sus menţionate conferă dreptul EBT de a înceta orice relaţie contractuala cu acesta şi de a şterge contul în cauză.

Utilizatorii şi Vizitatorii declară şi garantează ca vor folosi prezentul site, precum şi serviciile EBT exclusiv în limite menţionate în prezenţii termeni şi condiţii, fără a aduce atingere niciunei terţe persoane sau EBT.

Utilizatorii sunt direct răspunzători pentru activitatea desfăşurată în contul lor, neputându-i-se imputa EBT vreo culpă pentru folosirea neadecvată sau ilegală a contului Utilizatorului.

Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru orice furnizare de informaţie dată unui terţ.

Informațiile primite de la Utilizatori şi cele comunicate Utilizatorilor sunt confidenţiale (nume, adrese, comenzi etc.). Datele personale ale clienților vor putea fi transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare. Este interzisă furnizarea de date false sau incomplete când se completează o comandă, caz în care ne rezervăm dreptul de a întreprinde măsuri legale împotriva persoanelor în cauză. Utilizatorul (elevul) își poate personaliza profilul, atașând poze, acestea intrând sub protecția legii pentru confidențialitatea datelor.  Odată făcută comanda, clientul este de acord cu termenii specifici enunțați în pagina comandă și cu prețurile abonamentelor.

REFERITOR LA EMAIL-URI 

Prin înscrierea pe site-ul www.e-istet.ro se consideră că utilizatorul consimte primirea de email-uri periodice cu informații diverse din partea EXCLUSIV BUSINESS TEAM SRL.

LIMITAREA RĂSPUNDERII EBT

EBT nu răspunde pentru defecțiunile datorate serverului pe care este găzduit site-ul sau pentru problemele cauzate de funcționalitatea conexiunii la Internet, după cum nu este răspunzatoare de riscurile specifice utilizării site-urilor informatice (viruşi, alte elemente sau acţiuni care pot provoca daune specifice Internetului şi tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securităţii informaţiilor). Orice tentativă de acces neautorizat la acest site și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente.

EXCLUSIV BUSINESS TEAM SRL își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum şi orice modificări ale site-ului www.e-istet.ro  şi a structurii acestuia, inclusiv modificări ce ar putea afecta site-ul, fără notificare prealabilă. Utilizarea sau accesarea site-ului după operarea modificării reprezintă acceptarea deplină şi necondiţionată de către utilizator. Neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului.

În limitele permise de legea în vigoare, toţi Utilizatorii şi Vizitatorii declară expres că renunţă la toate garanţiile exprese sau implicite referitoare la site şi la serviciile oferite prin intermediul acestora. Utilizatorii înţeleg că folosirea site-ului şi a serviciilor EBT este pe propria lor răspundere şi înţeleg că toate serviciile EBT, conţinutul site-ului, precum şi orice software sunt furnizate ca atare, lipsite de garanţii, EBT neputând oferi garanţii precum creşterea productivităţii, atenţiei, inteligenţei, etc. a persoanei testate.

Utilizatorii înţeleg că nu au niciun drept de proprietate intelectuală sau alte asemenea pentru orice informaţie creată sau generată de accesul pe Site sau din efectuarea testelor noastre, chiar şi regăsite în secţiunea “Contul meu”.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI DREPTURI DE AUTOR

Întregul conținut al acestui site (texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi, software şi alte elemente similare etc.) este proprietatea a EXCLUSIV BUSINESS TEAM SRL şi /sau a asociaților sau partenerilor săi și este protejat conform legislației proprietăţii intelectuale şi a drepturilor de autor. Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea a EXCLUSIV BUSINESS TEAM SRL și este protejată de aceleași legi. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente enumerate mai sus este interzisă, constituie contrafacere şi atrage răspunderea persoanei vinovate conform prevederilor legale.

Denumirea „e-istet.ro”, sub orice formă ar aparea în site, logo-urile şi simbolurile asociate ei, precum şi combinaţiile acestora cu orice cuvânt sau simbol grafic, folosite în site, aparţin EBT. Ele nu pot fi utilizate decât exclusiv numai cu acordul EBT şi numai în legatură cu serviciile EBT.
Asociația Tineri pentru Dezvoltare Durabilă în Europa este mandatată să promoveze și să dezvolte proiectul e-istet.ro, fiind partener strategic, cât și promotor de proiect. Totodată, Asociația Tineri pentru Dezvoltare Durabilă în Europa, deține parte a mărciilor e-istet.ro și contribuie activ la susținerea proiectului prin transfer de know-how și management.

Testele e-istet aparţin în exclusivitate EBT. Strict pe perioada de valabilitate a abonamentului conferit Utilizatorului, i se conferă acestuia din urma o licenţă de folosire proprie, neexclusivă, limitată în timp. Utilizatorul nu are dreptul să transfere dreptul sau unei terţe persoane, nu are dreptul să reproducă în tot sau în parte testele, ideile, conceptele, interfaţa site-ului, precum şi niciun element de care a luat la cunoştinţă prin intermediul Site-ului.

Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau servicii derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului www.e-istet.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descarcărea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop.

În situaţia în care se încalcă vreuna dintre clauzele prevazute în prezentul capitol, Vizitatorii, Utilizatorul sau persoana care se face responsabilă de încalcare, va suporta plata unor daune interese în cuantum de 5000 EUR.

Toţi Utilizatorii şi Vizitatorii declară pe propria răspundere că sunt de acord ca stabilirea unei sume exacte cu titlu de prejudiciu ca urmare a încălcării clauzelor prezentului capitol este dificilă, motiv pentru care consimte ca suma stabilită la punctul mai sus menţionat este una rezonabilă, minimală, însă nu limitativă. De asemenea, aceştia declară că înţeleg ca prezenta clauză nu limitează dreptul EBT de a obţine o suma excedentară acesteia în situaţia în care prejudiciul cauzat EBT o depăşeşte.

AVERTISMENT SPECIAL

Preluarea informațiilor de pe site sau din produsele furnizate și utilizarea acestora în scop comercial sau public (subiecte, bareme, configurarea subiectelor, fișe de feedback etc.), fără acordul scris al EXCLUSIV BUSINESS TEAM SRL, este considerată furt și ne rezervăm dreptul să angajăm răspunderea persoanelor răspunzatoare de acesta.

În cazul nerespectării prezenţilor termeni şi condiţii, EBT îşi rezervă dreptul de a înceta orice formă de colaborare cu Utilizatorul.

FOLOSIREA MODULELOR COOKIE

Un modul cookie este un fișier de dimensiuni mici, preluat din mediul online, care va cere permisiunea să fie plasat pe hard-disk-ul dumneavoastră. Odată ce vă dați acceptul, fișierul este imediat adăugat într-un folder special și va putea fi folosit pentru analize ale traficului pe Internet sau ca să înștiințeze doar atunci când un anume website este vizitat. Modulele cookie le permit aplicațiilor web să interacționeze cu dumneavoastră ca și cum ar fi persoane reale. Astfel, aplicația web își poate ajusta funcțiile la nevoile dumneavoastră specifice, la preferințele sau antipatiile dumneavoastră, prin culegerea și memorizarea de informații particularizate.

Pe ansamblu, modulele cookie ne ajută să vă oferim un website calitativ superior, permițându-ne să monitorizăm ce pagini considerați dumneavoastră că vă sunt utile și ce pagini nu vă stârnesc interesul. Sub nicio formă un modul cookie nu ne va oferi accesul direct în calculatorul dumneavoastră sau la datele confidențiale, altele decât acelea pe care sunteți de acord în mod explicit să ni le împărtașiți.                                     .
Puteți în orice moment să vă dați acordul sau să refuzați instalarea modulelor cookie în sistemul dumneavoastră. Deși cele mai multe browsere web le vor accepta în mod automat, dumneavoastră puteți modifica manual setările, cerând browserului să refuze acele module cookie pe care nu le doriți prezente în sistemul dumneavoastră. Alegând să faceți asta, însă, accesul la serviciile website-ului nostru ar putea fi restricționat.

LEGEA APLICABILĂ

Prevederile prezentului document sunt interpretate şi executate potrivit legii române.

Orice litigiu rezultat din încălcarea sau nerespectarea prezenţilor termeni şi condiţii va fi soluţionat de instanţele judecătoreşti din România de la sediul EBT.

Decembrie
Analize. Statistici. Comparatii