Importanța disciplinei Științe

28 august 2014
Categorie
Educație
Blog  1

stiinte imgObiectivul principal al disciplinei de învăţământ știinţe ale naturii vizează observarea şi perceperea lumii în întregul său, cu elementele componente, procesele şi fenomenele caracteristice, precum şi învăţarea prin înţelegere şi aplicare.

Astfel, ceea ce se doreşte a se întâmpla cu demersul didactic, începând cu învăţământul primar,  este să aibă loc o deplasare de la  “ce se învaţă?” la “de ce se învaţă?”, beneficiile acestei schimbări fiind:

– stimularea interesului de cunoaştere al copilului, care vede utilitatea efortului depus pentru învăţare, prin competenţele pe care le dobândeşte;

– creşterea caracterului formativ al învăţării.

Practic, prin predarea-învăţarea ştiinţelor naturii nu se urmăreşte o acumulare de fapte şi informaţii ştiinţifice care să ducă la însuşirea de concepte (testate şi confirmate sau infirmate experimental), ci raportarea copilului la mediul în care trăieşte.

 Ştiinţele, în calitatea lor de furnizor al principalelor instrumente de acţiune asupra mediului natural şi de transformare a acestuia, trebuie să stabilească limitele între care această acţiune este permisă, asumându-şi astfel responsabilitatea pentru conservarea mediului. Această este o altă latură a ştiinţei cu care copilul trebuie să fie familiarizat în scopul realizării unei educaţii ecologice adecvate.

Competenţele şi capacităţile ce se intenționează a fi dezvoltate prin implementarea programei disciplinei știinţe ale naturii se referă la comunicare, studiu individual, înţelegerea şi valorificarea informaţiilor de natură ştiinţifică, relaţionarea în mediul natural şi social. În plus, la acestea se adaugă atitudini şi comportamente ca: grija faţă de sănătatea proprie, faţă de sănătatea celorlalţi şi faţă de cea a mediului natural, interesul pentru aprecierea şi argumentarea logică; curiozitatea şi preocuparea faţă de fenomenele din mediu, independenţa gândirii, creativitatea. În acest sens, studierea și dezvoltarea acestor concepte și competențe este începută din clasa pregătitoare, materia numindu-se Matematică și explorarea mediului și continuă până la finalul ciclului primar, cu Matematică și știinte ale naturii.

Astfel, în scopul formării unor competenţe şi atitudini din categoria celor menţionate mai sus, pe platforma e-isteţ se găsesc teste care vin în întâmpinarea elevilor din ciclul primar și care au ca obiectiv valorificarea de cunoştinţe privind mediul natural, relaţiile dintre indivizi şi mediul înconjurător, fenomene şi interacţiuni specifice din mediu, modificări ale mediului ca urmare a intervenţiei omului.

One response on “Importanța disciplinei Științe

  1. stefan spune:

    Acest site este foarte interesant.V-as recomanda sa adaugati si teste la educatie civica.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Septembrie
Analize. Statistici. Comparatii