Politica de confidențialitate

 

Politica de confidențialitate e-isteț.ro și protecția datelor cu caracter personal

 

Prezenta politică de confidențialitate stabilește modul în care website-ul e-isteț.ro folosește și protejează orice informație cu caracter personal pe care o transmiteți catre acesta de fiecare dată când îl vizitați.

EXCLUSIV BUSINESS TEAM SRL („e-isteț”) este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. …………

În conformitate cu cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, precum şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, e-istet.ro, EXCLUSIV BUSINESS TEAM SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, Strada Lonea Nr.21Q, Sector 1, Bucuresti, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

Astfel, EXCLUSIV BUSINESS TEAM SRL prelucrează datele dvs. cu caracter personal (numele și prenumele, numele și prenumele membrilor de familie, sexul, telefonul/ faxul, adresa de email, formare profesională – diplome – studii, datele bancare și imagine) prin mijloace automate, în urmatoarele scopuri:

  1. Oferirea de servicii în domeniul educației și culturii prin punerea la dispoziția dvs. a unui set de teste particularizate pe criterii de vârsta, de educație și de materii.
  2. Asigurarea accesului dvs. la serviciile oferite;
  3. Trimiterea de newslettere și / sau de informări periodice cu privire la sesiunile de evaluare și la serviciile e-isteț.ro, prin folosirea poștei electronice și/sau prin apel telefonic;
  4. Scopuri statistice;
  5. Asigurarea unei comunicări între dvs. și e-isteț.ro.

Prin crearea Contului, dvs. v-ați exprimat consimțământul expres ca e-isteț.ro să colecteze și să adminstreze datele dvs. cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

E-isteț.ro vă asigură că sunteți protejat împotriva distribuirii datelor dumneavoastră personale către terți. Toate datele cu caracter personal transmise către noi pentru o corectă identificare atunci când folosiți website-ul vor fi folosite în deplin acord cu prezenta Politică de confidențialitate.

Politica de confidențialitate

Nu sunteţi obligati să furnizaţi datele sus mentionate, insa refuzul dvs. determină imposibilitatea prelucrarii datelor și acordarii serviciilor. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai persoanei vizate.

Aveți dreptul de a vă opune la această prelucrare a datelor, în orice moment, din motive justificate și legitime, prin transmiterea către e-isteț.ro a unei cereri întocmite în formă scrisă, datată și semnată menționând datele care doriți să nu mai fie prelucrate de e-isteț.ro, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză, situație în care se considera că v-ați revocat astfel acordul dat anterior pentru prelucrarea datelor și renunțați astfel la orice drept implicit specificat în acesta și la orice obligație sau pretenție ulterioară a vreunei părți față de cealaltă.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, fără nici o justificare, prin transmiterea către e-isteț.ro a unei cereri întocmite în formă scrisă, datată și semnată, ca datele dvs. să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț.

În crearea contului trebuie să completați anumite câmpuri care conțin date cu caracter personal, dintre cele mai sus enunțate. Precizăm că singurele persoane responsabile de veridicitatea informațiilor furnizate sunteți dvs., EXCLUSIV BUSINESS TEAM SRL, neasumându-și nicio obligație suplimentara protejării acestora și prelucrării lor în condiții de maximă singuranță.

Formularul de profil al utilizatorului conţine câmpuri care pot fi editate în cazul în care doriţi să modificaţi sau să completaţi datele pe care le-aţi furnizat la crearea contului. Dacă însă doriţi să renunţaţi la contul dumneavoastră complet şi la orice facilitate de pe site-ul e-isteț.ro vă rugăm să scrieţi un e-mail la office@e-istet.ro, respectând instrucțiunile de mai sus.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către EXCLUSIV BUSINESS TEAM SRL pentru scopurile mai sus menţionate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, trimisă pe adresa office@e-istet.ro.

Securitatea datelor

Vă asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate și sunt folosite exclusiv în scopurile declarate.. Pentru a preveni accesul neautorizat la acestea sau divulgarea lor către terți, am pus la punct mai multe proceduri adecvate, fizice, electronice și administrative, care să securizeze și să protejeze toate datele pe care le colectăm din mediul online.

Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Prezenta politică de confidențialitate se referă strict la datele furnizate de catre dvs. exclusiv pe site-ul e-isteț.ro, prin crearea contului și folosirea serviciilor noastre. E-isteț.ro nu răspunde pentru politica de confidențialitate uzitată de catre oricare alt tert la care se poate ajunge prin orice fel de legături, directe sau indirecte, cu site-ul e-isteț.ro.

Procesatorul de plăți agreat de către e-isteț.ro are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzactie, în cazul în care aceasta exista.

E-isteț.ro nu răspunde pentru defecțiunile care pot afecta securitatea serverului pe care este gazduită baza de date care conține aceste date cu caracter personal.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001):

– dreptul de a obține de la EBT, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de EBT;

– dreptul de obține de la EBT, la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;

– dreptul de a obține de la EBT, la cerere și în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001;

– dreptul de a obține de la EBT, la cerere și în mod gratuit notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operațiuni efectuate conform alin. 2) sau 3), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul care ar putea fi lezat.

– dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca și date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;

– dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care i-au fost încălcate.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere  a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată.

Septembrie
Analize. Statistici. Comparatii