Limba română

28 august 2014
Blog  2

Studierea limbii române în şcoală prezintă o importanţă deosebită deoarece formarea şi dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de exprimare a gândurilor, a sentimentelor elevilor în mod corect, logic şi concis, conştientizarea procesului comunicǎrii şi cultivarea unei vorbiri şi scrieri clare şi corecte sunt principalele preocupări ale sistemului de învăţământ şi strâns legate de această materie.

Prin însuşirea conştientǎ şi activǎ, incǎ din primele clase, a cunoştinţelor teoretice şi dobândirea unor priceperi şi deprinderi corespunzătoare de către elevi, şcoala valorificǎ disponibilitǎţile intelectuale ale copiilor, capacitatea de a recepţiona. Ea perfecționeazǎ deprinderile de vorbire, lǎrgind necontenit cercul cunoştinţelor.

Studiul limbii române are o situaţie privilegiatǎ, cǎci fiecare dintre compartimentele disciplinei – citirea, scrierea, gramatica – oferǎ noi şi ample posibilitǎţi pentru cultivarea vorbirii. Însuşirea corectă a limbii române de către elevi are repercusiuni în întregul proces al formării şi dezvoltării lor intelectuale. 

Unul dintre obiectivele fundamentale ale studierii  limbii române este însuşirea şi aplicarea normelor de vorbire şi scriere corectă a limbii române şi folosirea corectă a vocabularului limbii literare, dar atingerea acestui obiectiv este în strânsă legătură cu mǎiestria cu care învǎțǎtorul sau profesorul reuşeşte să  facă elevul să deprindă de la intuirea cuvintelor la înţelegerea semnificaţiei lor gramaticale, de la recunoaşterea şi notarea graficǎ a sunetelor, la redactarea unei compuneri, de la parcurgerea diferitelor scrieri la generalizarea noţiunilor  pe care să le poată folosi într-o exprimare personală.

Prin studiul limbii române trebuie să se creeze priceperi şi deprinderi de exprimare a ideilor şi sentimentelor şi să facă vorbirea elevilor precisă, clară şi nuanţată. Pentru asta, elevii trebuie deprinşi să aleagă cuvintele şi expresiile cele mai potrivite, care dau nuanţă şi culoare.

La sfârşitul perioadei de şcolarizare, vorbirea elevilor trebuie să fie corect construită să aibă precizia şi concentrarea necesară, iar în acelaşi timp să fie expresivă. Elevii trebuie să capete deprinderea de a folosi limba pentru a transmite corect cunoştinţele dobândite şi a-şi exprima propriile lor idei şi sentimente.

2 responses on “Limba română

  1. Eliza Lese spune:

    Păcat ca numai contra cost putem testa copii.

  2. patrunau spune:

    E tare pagin încercați.
    Tare va pregateste pentru viitor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Septembrie
Analize. Statistici. Comparatii