Evaluarea TIMSS

12 septembrie 2019
Blog  0

TIMSS 2015Ce sunt testele TIMSS?

Implementat din 1995, TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) este o evaluare care măsoară nivelul elevilor claselor a IV-a și a VIII-a la matematică și stiință. Testele sunt date  periodic, din 4 în 4 ani. Ultima testare, cu numărul 5, a avut loc în 2011.

Ce se evaluează?

În cadrul evaluării, accentul nu se pune atât pe cunoștințele elevilor, cât pe procesele (mentale/ cognitive) prin care acestea se obțin.  În cadrul testelor sunt corelate 3 dimensiuni: cunoștințele pe care elevul trebuie să le posede, competențele pe care el trebuie să și le însușească și să le poată folosi, respectiv contextul în care elevii vor fi puși în fața unor probleme din viața cotidiană la care vor trebui să răspundă.

Testele la matematică și științe sunt construite pe două dimensiuni, una a conținutului, cealaltă cognitivă. Durata completării testelor pentru elevii din clasa a IV-a este de 72 de minute, iar pentru elevii din clasa a VIII-a de 90 minute.

 Itemii folosiți sunt de două tipuri (cu alegere multiplă, respectiv cu răspuns elaborat) și acoperă următoarele arii cognitive:

Clasa a IV-a Clasa a VIII-a
Matematică Ştiinţe Matematică Ştiinţe
 Conţinuturi Pondere Conţinuturi Pondere Conţinuturi Pondere Conţinuturi Pondere
Numere 50% Ştiinţele vieţii 45% Numere 30% Biologie 30%
Forme geometrice 35% Ştiinţele fizicii 35% Algebră 30% Chimie 35%
 Afişarea      datelor 15% Ştiinţele pământului 20%   Geometrie 20%   Fizică 35%
 Date şi transformări 20%  Ştiinţele pământului

 

De ce TIMSS? 

În general, țările participante utilizează această evaluare pentru a explora problemele din învățământ, inclusiv: monitorizarea realizărilor la nivel global, stabilirea obiectivelor și a standardelor pentru îmbunătățirea educației, stimularea reformei curriculumului, îmbunătățirea activității de predare-învățare-evaluare prin intermediul cercetării și al analizei datelor, formarea de cercetători și de cadre didactice în evaluare.

De aceea, considerăm necesar ca elevii români să se poată pregăti pentru tipul acesta de testări, care să permită alinierea învățământului românesc la standarde internaționale. În acest sens, platforma e-istet.ro vine în întâmpinarea elevilor cu modele de teste aflate în concordanță cu metodologia folosită în evaluările internaționale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Septembrie
Analize. Statistici. Comparatii