Evaluarea PIRLS

12 septembrie 2019
Blog  0

Ce sunt testele PIRLS?

Testele PIRLS (Progresul în Studiul Internațional al Alfabetizării la Citire/ Lectură) au fost implementate pentru prima dată în 2001 și evaluează nivelul de înțelegere a textului citit (engl. reading comprehension), fiind concepute pentru elevii clasei a IV-a. Testarea este dată regulat, din 5 în 5 ani. Recent, începând cu anul 2011, a fost introdusă și evaluarea prePIRLS, aceasta fiind o versiune mai puțin dificilă a testelor PIRLS concepute inițial.

Conceptul de alfabetizare la citire desemneză abilitatea de a înțelege și de a utiliza formele limbii scrise cerute de către societate și valorizate de către individ. Alfabetizarea la citire/ lectură (achiziția capacităților de bază pentru citire) este considerată unul dintre procesele fundamentale în cadrul școlarizării, întrucât constituie baza învățării tuturor celorlalte discipline de studiu.

Ce se evaluează?

   Evaluarea PIRLS vizează eficiența strategiilor de citire/ lectură utilizate de către elevi. Testele PIRLS sunt alcătuite din itemi cu alegere multiplă (aproximativ 7-8) și din itemi cu răspuns construit (aproximativ 4-5).  Acestea se axează în principal pe procesele de comprehensiune la citire:

  1. Identificarea și regăsirea informației explicit formulate

Tipuri de sarcini: identificarea informațiilor revelante pentru scopul procesului de citire; urmărirea unor idei specifice; căutarea definițiilor unor cuvinte/ expresii; identificarea timpului/ locului unei povestiri; identificarea temei și a ideii principale.

  1. Formularea de inferențe directe/ deducții simple pe baza textului citit

Tipuri de sarcini: formularea concluziei unei serii de argumente; descrierea relațiilor dintre două personaje.

  1. Interpretarea și integrarea ideilor și informațiilor

Tipuri de sarcini: compararea informațiilor din text; distingerea mesajului global sau al temei textului.

  1. Abordarea critică a textului și evaluarea personală a conținutului, structurii, a utilizării limbajului, a perspectivei și a specificului autorului

Tipuri de sarcini: evaluarea probabilității ca evenimentele descrise să aibă loc în realitate; determinarea perspectivei autorului cu privire la ideea centrală a textului.

      Scopurile majore ale citirii sunt:

  1. Dobândirea experienței literare– se concentrează pe relaționarea cititorului cu textul, astfel încât acesta să devină angajat în evenimentele imaginate, să relaționeze cu personajele. Testele PIRLS folosesc ficțiunea narativă ca formă literară de bază a textelor suport pentru citire.
  2. Dobândirea și utilizarea informației– se concentrează pe relaționarea cititorului cu aspectele universului real. Testele PIRLS folosesc în acest scop biografii, relatări de evenimente, texte procedurale, articole științifice.

De ce  PIRLS?

În cazul României, rezultatele la testările PIRLS sunt destul de slabe, acest lucru fiind cauzat de factori precum lipsa de lectură generalizată, schimbarea succesivă a programelor sau lipsa de obișnuință a elevilor români de a citi la prima vedere texte de dimensiuni largi.

De aceea, considerăm necesar ca elevii români să se poată pregăti pentru tipul acesta de testări, care să permită alinierea învățământului românesc la standarde internaționale. În acest sens, platforma e-istet.ro vine în întâmpinarea elevilor cu modele de teste aflate în concordanță cu metodologia folosită în evaluările PIRLS.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Septembrie
Analize. Statistici. Comparatii