ERORI LA INSERAREA DATELOR:


FELICITĂRI
DEMO R4 - Rapsodii de toamnă16.04.2024
Punctaj de start 10 puncte

PAUZĂ
Durata Testului
00:45:00
ore
min
sec

Punctajul maxim al tesutului este de 100 de puncte.

 

 

 

 

.
1
Bla.. BLa.. Bla..
3 puncte

Completează enunțul dat.

 

Anotimpul prezentat în aceste versuri este
.
2
Bla.. BLa.. Bla..
9 puncte

Ce efecte produce adierea vântului asupra plantelor? Unește corespunzător.

 

 

 

 

Ce efecte produce adierea vântului asupra plantelor?
Păpădiile
șuieră ca o liră.
Fânețele
foșnesc, mișcându-și fețele.
Florile de câmp
își pierd puful.
Salcâmul
își zburlește frunzele.
Dublu clic pe text anulează linia trasată.
.
3
Bla.. BLa.. Bla..
3 puncte

Recitește strofa următoare:

 

 

Ce sugerează primul vers? Selectează enunțul care nu se potrivește cu imaginea prezentată de poet.

Ce sugerează primul vers?
Vântul mișcă florile în toate direcțiile.
Vântul le vestește răcirea vremii.
Florile par speriate.
Florile zâmbesc liniștite la soare.
.
4
Bla.. BLa.. Bla..
12 puncte

Dalia este comparată cu o doamnă din elită, deosebită.  Care dintre următoarele enunțuri explică această comparație aleasă de poet. Bifează DA sau NU pentru fiecare enunț.

Dalia este comparată cu o doamnă din elită, deosebită.
.
5
Bla.. BLa.. Bla..
6 puncte

Ce sentimente transmite poetul în versurile de mai jos?

 

 

Din fiecare pereche de cuvinte, identifică varianta potrivită.

 

5. Ce sentimente transmite poetul în versurile de mai jos?
.
6
Bla.. BLa.. Bla..
3 puncte

Alege explicația potrivită pentru expresia plin de grație.

Alege explicația potrivită pentru expresia plin de grație.
grațios
foarte grațios
dizgrațios
.
7
Bla.. BLa.. Bla..
3 puncte

Ce viețuitoare descrie poetul în strofa următoare? Selectează varianta corectă.

 

 

Ce viețuitoare descrie poetul în strofa următoare?
Un peștișor
O libelulă
Un cărăbuș
O lăcustă
.
8
Bla.. BLa.. Bla..
3 puncte

Cum este descrierea realizată de poet în strofa de mai jos? Alege varianta potrivită.

 

 

Cum este descrierea realizată de poet în strofa de mai jos?
Descriere admirativă
Descriere critică
Descriere hazlie
.
9
Bla.. BLa.. Bla..
3 puncte

Ce parte de vorbire predomină în strofa care descrie libelula: substantivul, adjectivul sau verbul? Completează răspunsul. 

În strofa care descrie libelula, cele mai multe cuvinte sunt  .........   .

 

Ce parte de vorbire predomină în strofa care descrie libelula: substantivul, adjectivul sau verbul?
.
10
Bla.. BLa.. Bla..
3 puncte

Recitește strofa următoare. 

 

 

Ce stări și sentimente reușește să transmită poetul prin aceste versuri? Scrie în casetă literele corespunzătoare, în ordine alfabetică. 

 

 A. Agitație

 B. Mișcare

 C. Curiozitate

 D. Îngrijorare

 E. Culoare

 

 

Recitește strofa următoare.
.
11
Bla.. BLa.. Bla..
9 puncte

Imaginează-ți că ești un personaj în acest tablou al Toamnei, realizat de poetul George Topîrceanu. Toate personajele sunt în așteptarea unei informații.

 

Ce anume ar putea împiedica înțelegerea corectă a mesajului?

 

 

Selectează elementele care îngreunează comunicarea.

Imaginează-ți că ești un personaj în acest tablou al Toamnei, realizat de poetul George Topîrceanu.
.
12
Bla.. BLa.. Bla..
3 puncte

Selectează explicația potrivită pentru fiecare rol în care Toamna este prezentată de către poet.

 

 

Selectează explicația potrivită pentru fiecare rol în care Toamna este prezentată de către poet.
.
13
Bla.. BLa.. Bla..
9 puncte

Pentru cuvintele date, transcrie din text cuvintele cu care rimează

Pentru cuvintele date, transcrie din text cuvintele cu care rimează
RO
RO
RO
.
14
Bla.. BLa.. Bla..
3 puncte

În exemplele de mai jos, cratima înlocuiește o literă: î sau e. 

 

Selectează exemplul în care cratima înlocuiește litera e. 

În exemplele de mai jos, cratima înlocuiește o literă: î sau e.
.
15
Bla.. BLa.. Bla..
3 puncte

Desparte în silabe fiecare vers dintr-o strofă, la alegere. Identifică varianta care indică numărul de silabe găsit. Scrie în casetă litera corespunzătoare. 

 

 

 

Desparte în silabe fiecare vers dintr-o strofă, la alegere. Identifică varianta care indică numărul de silabe găsit.
.
16
Bla.. BLa.. Bla..
9 puncte

Observă rimele din fiecare strofă. Selectează varianta care corespunde modului de grupare a versurilor după rimă.  

Observă rimele din fiecare strofă
.
17
Bla.. BLa.. Bla..
3 puncte

Pentru care dintre următoarele situații sunt folosite în text ghilimelele?

 

Bifează corespunzător.

Pentru care dintre următoarele situații sunt folosite în text ghilimelele?
Încadrarea unui titlu folosit într-un enunț
Redarea gândurilor unui personaj
Redarea cuvintelor unor personaje despre care se vorbește
Încadrarea unui citat dintr-un alt text
.
18
Bla.. BLa.. Bla..
3 puncte

Observă așezarea în pagină a textului în versuri. Selectează varianta corectă.

 

 

Observă așezarea în pagină a textului în versuri.

Răspunsuri corecte: 2 Răspunsuri greşite: 4
12 11 5
28
+


Înapoi